ANGELIKA M. PABIAN
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
Uniwersytet Śląski w KatowicachOd 2005 roku realizuję się jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz jako marketingowiec-naukowiec: poszukuję, analizuję i wyciągam wnioski.

W latach 2005-2018 byłam pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii WSB (do 15 kwietnia 2017 r. - Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej), początkowo jako asystent w Katedrze Marketingu, a następnie jako adiunkt w Katedrze Zarządzania. Obecnie jestem adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Naukowo interesuję się komunikacją marketingową oraz orientacją rynkową podmiotów o charakterze niekomercyjnym. Ten obszar jest najczęściej przedmiotem autorskich projektów badawczych.

Na uczelni współpracuję ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadząc zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe i projekty z przedmiotów takich jak: Podstawy Marketingu, Badania Marketingowe, Analiza Rynku, Zarządzanie Marketingiem, Podstawy Zarządzania, Ekonomia, Narzędzie Informatyczne w Analizie Danych i.in. na kilku kierunkach kształcenia (m.in. Ekonomia, Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). Wychodząc naprzeciw pojawiającym się trendom, zajęcia prowadziłam również w trybie blended learning, łącząc tradycyjną formę kształcenia z nowoczesnymi osiągnięciami technologii informacyjnej.

Od 16. kwietnia 2019 r. wraz ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiującymi na kierunkach Zarządzanie Zasobami Ludzimi, Przedsiębiorczość oraz Prawo realizujemy wspólne naukowe pasje w ramach aktywności Studenckiego Koła Naukowego "Progres". Mam ogromną przyjemność być jedną ze współzałożycielek i Opiekunek Koła. 

>
<
 • Dodano: 2019-12-24
  Życzenia świąteczne
           
  Więcej
  Dodano: 2019-11-29
  II Sympozjum Naukowe z cyklu "Pomost Akademia-Praktyka" organizowane przez Studenckie Koło Naukowe "Progres" działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
     
  Więcej
  Dodano: 2019-11-22
  Otwarte Kursy UŚ
           
  Więcej
 • Dodano: 2019-11-17
  LOGOTYP STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "PROGRES"
     
  Więcej
  Dodano: 2019-10-23
  Foto-reportaż z I Sympozjum realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe "Progres" w ramach cyklu "Pomost Akademia-Praktyka"
           
  Więcej
  Dodano: 2019-10-16
  Zaproszenie - II Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego "Progres" z cyklu "Pomost Akademia-Praktyka" z wystąpieniem Akademików, Naukowców oraz Praktyków Biznesu: prof. nadzw. dra hab. inż. Adama Jabłońskiego oraz prof. nadzw. dra hab. inż. Marka Jabłońskiego (29.11.2019 r., sala 227)
   
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-16
  Zaproszenie - I Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego "Progres" z cyklu "Pomost Akademia-Praktyka" (23.10.2019 r., sala 227)
     
  Więcej
  Dodano: 2019-10-04
  Wyróżnienie pracy licencjackiej dla Anny Wiśniewskiej
  Mam ogromny zaszczyt poinformować, iż praca licencjacka pt. „Wpływ...
  Więcej
  Dodano: 2019-09-09
  Studencka publikacja pokonferencyjna
  Studenckie Koło Naukowe "Progres" ma  swój pierwszy sukces na koncie, a to za sprawą aktywności p. Patrycji Posiłek, która wzięła udział w interdyscyplinarnej konferencji ...
  Więcej
 • Dodano: 2019-06-19
  Studenckie Koło Naukowe "Progres" - ostatnie spotkanie w roku akademickim 2018/2019
  Praca w Kole Naukowym to wysiłek intelektualny, ale również fajna zabawa i relaks. Ostanie spotkanie Członków...
  Więcej
  Dodano: 2019-04-16
  Studenckie Koło Naukowe "Progres"
  Ciekawość świata, odkrywanie meandrów nauki i chęć praktycznego zastosowania wiedzy pozyskanej podczas wykładów skutkowała połączeniem sił dydaktyków oraz studentów, w czego...
  Więcej
  Dodano: 2018-12-11
  NETWORK MAGAZYN opublikował fragmenty pracy licencjackiej Adama Orawskiego
  Mam ogromny zaszczyt poinformować, że praca licencjacka mojego Dyplomanta - p. Adama Orawskiego została we fragmentach opublikowana przez NETWORK MAGAZYN - jedyne w...
  Więcej
 • Dodano: 2018-11-16
  Plebiscyt "Dziennika Zachodniego" - Nauczyciel na Medal
  We wrześniu 2018 r. ruszyła kolejna edycja wielkiej akcji edukacyjnej „Dziennika Zachodniego” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia...
  Więcej
>
<
 • Dodano: 2019-12-24
           
  Więcej
 • Dodano: 2019-11-29
     
  Więcej
 • Dodano: 2019-11-22
           
  Więcej
 • Dodano: 2019-11-17
     
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-23
           
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-16
   
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-16
     
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-04
  Mam ogromny zaszczyt poinformować, iż praca licencjacka pt. „Wpływ...
  Więcej
 • Dodano: 2019-09-09
  Studenckie Koło Naukowe "Progres" ma  swój pierwszy sukces na koncie, a to za sprawą aktywności p. Patrycji Posiłek, która wzięła udział w interdyscyplinarnej konferencji ...
  Więcej
 • Dodano: 2019-06-19
  Praca w Kole Naukowym to wysiłek intelektualny, ale również fajna zabawa i relaks. Ostanie spotkanie Członków...
  Więcej
 • Dodano: 2019-04-16
  Ciekawość świata, odkrywanie meandrów nauki i chęć praktycznego zastosowania wiedzy pozyskanej podczas wykładów skutkowała połączeniem sił dydaktyków oraz studentów, w czego...
  Więcej
 • Dodano: 2018-12-11
  Mam ogromny zaszczyt poinformować, że praca licencjacka mojego Dyplomanta - p. Adama Orawskiego została we fragmentach opublikowana przez NETWORK MAGAZYN - jedyne w...
  Więcej
 • Dodano: 2018-11-16
  We wrześniu 2018 r. ruszyła kolejna edycja wielkiej akcji edukacyjnej „Dziennika Zachodniego” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia...
  Więcej


2013-2015

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dyplom doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

2003-2005

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Dyplom magistra w specjalności Komunikacja Marketingowa i Public Relations

2000-2003

Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Dyplom licencjata w specjalności Komunikacja Marketingowa i Public Relations

1996-2000

Klasa o profilu matematyczno-informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ROK I
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR I
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Zarządzania - ćwiczenia
Zobacz materiały
ROK I
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR I
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Ekonomia - ćwiczenia.
Zobacz materiały
ROK II
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR III
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Marketingu - wykład. Egzamin II dla studentów S: 25.02.2020 r. godz. 12:00, egzamin II dla studentów NS: 29.02.2020 r. godz. 11:00. Nr sal zostaną podane niebawem. WPISY zbiorcze (studia S): 25.02. o godz. 12:45, p. 345. WPISY zbiorcze (studia NS): 29.02. o godz. 12:00, p. 345.
Zobacz materiały
ROK II
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR III
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Marketingu - ćwiczenia. UWAGA: nowe materiały dla studentów stacjonarnych (zadanie uzupełniające).
Zobacz materiały
ROK II
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR IV
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Nowe Media w Praktyce Zarządzania. UWAGA: Egzamin (II): studia stacjonarne - 13.09., godz. 8:30, p. 345, studia niestacjonarne - 14.09., godz. 10:30, p. 345. Przypominam o odpowiednim stroju.
Zobacz materiały
ROK III
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR V
W dziale można znaleźć materiały dla studentów stacjonarnych z przedmiotu Badania Marketingowe.
Zobacz materiały
ROK III
SEMINARIUM DYPLOMOWE - SEMESTR VI
Pierwsze seminarium odbędzie się w dn. 1.03. (8:00-12:15), na którym obecność jest obowiązkowa. Zajęcia będą stanowiły wprowadzenie do tematyki projektowania i realizacji badań bezpośrednich. Kolejne seminaria dyplomowe będą odbywały się w p. 345 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wstępny harmonogram jest już dostępny w "BIRECIE.
Zobacz materiały
ROK III
PR
Dział poświęcony jest tematyce z zakresu Public Relations. Egzamin II (studia S) - 27.02.2020 r. godz. 9:00, egzamin II (studia NS) - 29.02.2020 r. godz. 10:00. Nr sal zostaną podane niebawem. WPISY (studia S) - 27.02.2020 r. godz. 10:00, p. 345. WPISY (studia NS) - 29.02.2020 r. godz. 10:30, p. 345.
Zobacz materiały
ROK III
SEMINARIUM DYPLOMOWE
W dziale można znaleźć materiały przeznaczone dla seminarzystów semestru VI (AWSB).
Zobacz materiały
ROK III
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR VI
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Procesy Informacyjne w Zarządzaniu. UWAGA: wpisy - termin zaliczenia (II) - 13.09.2019 r. (9:30, p. 345).
Zobacz materiały
ROK II
Prezentacje-S
W dziale umieszczono prezentacje mini-wykładów dot. nowych mediów.
Zobacz materiały
ROK III
SPSS
Zobacz materiały
ROK III
Marketing w sporcie
Zobacz materiały
ROK IV-VI
PRAKTYKI STUDENCKIE
Zobacz materiały
ROK I
MATERIAŁY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne przeznaczone dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Data Scientists.
Zobacz materiały
ROK III
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR VI
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Interakcja człowieka z systemami informatycznymi. UWAGA: termin zaliczenia (II) - 13.09.2019 r. (9:00, p. 345).
Zobacz materiały
ROK III
Egzamin dyplomowy
Zobacz materiały
ROK I-III
Koło Naukowe
Zobacz materiały
ROK IV-VI
Oferty
W dziale znajdują się materiały ćwiczeniowe na warsztaty praktyk.
Zobacz materiały
ROK I-II
Koło Naukowe - fb
Zobacz materiały
ROK 2020
Kursy Otwarte UŚ
W dziale można znaleźć materiały na kurs "Marketing w niestandardowym wydaniu". Proszę o przyniesienie sprzętu, który umożliwi kursantowi dostęp do Internetu oraz pozwoli na uzupełnienie tabeli w programie Microsoft Word (dot. zajęć w dn. 18.02.).
Zobacz materiały