ANGELIKA M. PABIAN
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
Uniwersytet Śląski w Katowicach


Od 2005 roku realizuję się jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz jako marketingowiec-naukowiec: poszukuję, analizuję i wyciągam wnioski.

Największą nagrodą na polu dydaktyki była dla mnie studencka nominacja do konkursu NAUCZYCIEL NA MEDAL organizowanego przez Dziennik Zachodni pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Ogromnym dla mnie osiagnięciem była VII lokata w kategorii NAUCZYCIEL AKADEMICKI w województwie śląskim.

W latach 2005-2018 byłam pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii WSB (do 15 kwietnia 2017 r. - Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej), początkowo jako asystent w Katedrze Marketingu, a następnie jako adiunkt w Katedrze Zarządzania. Obecnie jestem adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Naukowo interesuję się komunikacją marketingową oraz orientacją rynkową podmiotów o charakterze niekomercyjnym. Ten obszar jest najczęściej przedmiotem autorskich projektów badawczych.

Na uczelni współpracuję ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadząc zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, warszatowe, laboratoria i projekty z przedmiotów takich jak: Podstawy Marketingu, Badania Marketingowe, Analiza Rynku, Zarządzanie Marketingiem, Podstawy Zarządzania, Ekonomia, Narzędzie Informatyczne w Analizie Danych i.in. na kilku kierunkach kształcenia (m.in. Ekonomia, Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). Wychodząc naprzeciw pojawiającym się trendom, zajęcia prowadziłam również w trybie blended learning (połączenie zajęć stacjonarych z komplementarnymi zajęciami na platformie Moodle), łącząc tradycyjną formę kształcenia z nowoczesnymi osiągnięciami technologii informacyjnej.

Rok 2020 stanowił ogromne wyzwanie dla procesu dydaktycznego i dał początek nowym doświadczeniom na polu realizacji zajęć zdalnych w postaci przygotowania i prowadzenia webinariów czy tutoriali. Platformy Moodle i Microsoft Teams oraz YouTube stały się podstawowymi narzędziami pracy. Ogromnie pomocna okazała się również moja witryna internetowa, gdzie studenci mogli pobierać instrukcje realizacji zajęć, skrypty zajęciowe oraz uczestniczyć w webinriach.

W latach 2019-2020 wraz ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiującymi na kierunkach Zarządzanie Zasobami Ludzimi, Przedsiębiorczość oraz Prawo realizowaliśmy wspólne naukowe pasje w ramach aktywności Studenckiego Koła Naukowego "Progres". Miałam ogromną przyjemność być jedną ze współzałożycielek i Opiekunek Koła. 

Od października 2020 r. planuję ponowne rozpoczęcie prac w ramach sekcji naukowej "Progres" ze studentami kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Gorąco zachęcam do współpracy, która zaowocuje pierwszymi studenckimi osiagnięciami na polu naukowym.

>
<
 • Dodano: 2020-10-01
  Inauguracja roku akademickiego 2020/2020
  Droga Braci Studencka, Mam ogromną...
  Więcej
  Dodano: 2020-08-25
  Zaliczenie praktyk studenckich
     
  Więcej
  Dodano: 2020-07-20
  Kadencja I Zarządu Koła SKN "Progres" (2019-2020)
  Kadencja I Zarządu Studenckiego Koła Naukowego „Progres” dobiegła końca, w związku z powyższym składam gorące...
  Więcej
 • Dodano: 2020-07-10
  SKN "Progres" i jego kolejne sukcesy naukowe
  Studenckie Koło Naukowe "Progres" ma  swój kolejny sukces na koncie, a to za sprawą aktywności p. Nicole Tomanek, która wzięła udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej...
  Więcej
  Dodano: 2020-05-28
  Badanie ankietowe
  Zapraszamy do udziału w badaniu, które jest realizowane przez Partnera Studenckiego Koła Naukowego „Progres” - NZB.
  Więcej
  Dodano: 2020-05-22
  Nie zaliczyłeś/łaś praktyki, koniecznie przeczytaj
  Dla studentów, którzy w semestrze letnim r. ak. 2019/2020
  Więcej
 • Dodano: 2020-05-13
  Egzamin warunkowy z przedmiotu Podstawy Marketingu
  Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu Podstawy Marketingu w semestrze zimowym r.ak. 2019/2020 (studia stacjonarne i niestacjonarne) i otrzymali zgodę na warunkowe...
  Więcej
  Dodano: 2020-05-13
  Nowe media w Praktyce Zarządzania - cz. II
  W dniu 13.05.2020 r. odbył się kolejny wykład z przedmiotu Nowe Media w Praktyce Zarządzania, na którym studenci kierunku ZZL...
  Więcej
  Dodano: 2020-05-01
  Zajęcia na Platformie Microsoft Teams
  Platforma Microsoft Teams daje możliwości zdalnej realizacji wykładów konwersatoryjnych. W dniu 29.04.2020 r. odbył się wykład z przedmiotu Nowe Media w Praktyce Zarządzania, na którym studenci kierunku ZZL Uniwersytetu...
  Więcej
 • Dodano: 2020-04-27
  Nowości wydawnicze
  Zachęcam do zakupu publikacji: Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne Anna Czubała, Roman...
  Więcej
  Dodano: 2020-04-10
  ŻYCZENIA WIELKANOCNE
  Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy oraz...
  Więcej
  Dodano: 2020-03-31
  Praktyki studenckie - warunki zaliczenia w związku z koronawirusem SARS-CoV2
  W dniu 31 marca 2020 r. odbyło się posiedzenia Rady Dydaktycznej Kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach....
  Więcej
 • Dodano: 2020-03-22
  Zaczynamy pracę na platformie Moodle
  Od 23.03.2020 r. rozpoczynamy ze studentami kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi pracę na platformie e-learningowej w ramach laboratorium:
  Więcej
  Dodano: 2020-03-19
  KOMUNIKAT
  Zgodnie z zaleceniami Władz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach informuję niniejszym o...
  Więcej
  Dodano: 2020-03-17
  Webinaria trwają
  Od 16 marca 2020 r. realizowane są zajęcia zdalne w postaci webinariów. Już ponad 200 osób zapoznało się z treścią materiałów szkoleniowym, a blisko 60 osób wzięło udział w ćwiczeniach zdalnych i...
  Więcej
 • Dodano: 2020-03-15
  Webinaria
    Zapraszam studentów kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi do udziału w webinariach, które pozwolą na realizację zajęć wykładowych oraz ćwiczeniowych przy wykorzystaniu nowych...
  Więcej
  Dodano: 2019-12-24
  Życzenia świąteczne
           
  Więcej
  Dodano: 2019-11-29
  II Sympozjum Naukowe z cyklu "Pomost Akademia-Praktyka" organizowane przez Studenckie Koło Naukowe "Progres" działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
     
  Więcej
 • Dodano: 2019-11-22
  Otwarte Kursy UŚ
           
  Więcej
  Dodano: 2019-11-17
  LOGOTYP STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "PROGRES"
     
  Więcej
  Dodano: 2019-10-23
  Foto-reportaż z I Sympozjum realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe "Progres" w ramach cyklu "Pomost Akademia-Praktyka"
           
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-16
  Zaproszenie - II Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego "Progres" z cyklu "Pomost Akademia-Praktyka" z wystąpieniem Akademików, Naukowców oraz Praktyków Biznesu: prof. nadzw. dra hab. inż. Adama Jabłońskiego oraz prof. nadzw. dra hab. inż. Marka Jabłońskiego (29.11.2019 r., sala 227)
   
  Więcej
  Dodano: 2019-10-16
  Zaproszenie - I Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego "Progres" z cyklu "Pomost Akademia-Praktyka" (23.10.2019 r., sala 227)
     
  Więcej
  Dodano: 2019-10-04
  Wyróżnienie pracy licencjackiej dla Anny Wiśniewskiej
  Mam ogromny zaszczyt poinformować, iż praca licencjacka pt. „Wpływ...
  Więcej
 • Dodano: 2019-09-09
  Studencka publikacja pokonferencyjna
  Studenckie Koło Naukowe "Progres" ma  swój pierwszy sukces na koncie, a to za sprawą aktywności p. Patrycji Posiłek, która wzięła udział w interdyscyplinarnej konferencji ...
  Więcej
  Dodano: 2019-06-19
  Studenckie Koło Naukowe "Progres" - ostatnie spotkanie w roku akademickim 2018/2019
  Praca w Kole Naukowym to wysiłek intelektualny, ale również fajna zabawa i relaks. Ostanie spotkanie Członków...
  Więcej
  Dodano: 2019-04-16
  Studenckie Koło Naukowe "Progres"
  Ciekawość świata, odkrywanie meandrów nauki i chęć praktycznego zastosowania wiedzy pozyskanej podczas wykładów skutkowała połączeniem sił dydaktyków oraz studentów, w czego...
  Więcej
 • Dodano: 2018-12-11
  NETWORK MAGAZYN opublikował fragmenty pracy licencjackiej Adama Orawskiego
  Mam ogromny zaszczyt poinformować, że praca licencjacka mojego Dyplomanta - p. Adama Orawskiego została we fragmentach opublikowana przez NETWORK MAGAZYN - jedyne w...
  Więcej
  Dodano: 2018-11-16
  Plebiscyt "Dziennika Zachodniego" - Nauczyciel na Medal
  We wrześniu 2018 r. ruszyła kolejna edycja wielkiej akcji edukacyjnej „Dziennika Zachodniego” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia...
  Więcej
>
<
 • Dodano: 2020-10-01
  Droga Braci Studencka, Mam ogromną...
  Więcej
 • Dodano: 2020-08-25
     
  Więcej
 • Dodano: 2020-07-20
  Kadencja I Zarządu Studenckiego Koła Naukowego „Progres” dobiegła końca, w związku z powyższym składam gorące...
  Więcej
 • Dodano: 2020-07-10
  Studenckie Koło Naukowe "Progres" ma  swój kolejny sukces na koncie, a to za sprawą aktywności p. Nicole Tomanek, która wzięła udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej...
  Więcej
 • Dodano: 2020-05-28
  Zapraszamy do udziału w badaniu, które jest realizowane przez Partnera Studenckiego Koła Naukowego „Progres” - NZB.
  Więcej
 • Dodano: 2020-05-22
  Dla studentów, którzy w semestrze letnim r. ak. 2019/2020
  Więcej
 • Dodano: 2020-05-13
  Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu Podstawy Marketingu w semestrze zimowym r.ak. 2019/2020 (studia stacjonarne i niestacjonarne) i otrzymali zgodę na warunkowe...
  Więcej
 • Dodano: 2020-05-13
  W dniu 13.05.2020 r. odbył się kolejny wykład z przedmiotu Nowe Media w Praktyce Zarządzania, na którym studenci kierunku ZZL...
  Więcej
 • Dodano: 2020-05-01
  Platforma Microsoft Teams daje możliwości zdalnej realizacji wykładów konwersatoryjnych. W dniu 29.04.2020 r. odbył się wykład z przedmiotu Nowe Media w Praktyce Zarządzania, na którym studenci kierunku ZZL Uniwersytetu...
  Więcej
 • Dodano: 2020-04-27
  Zachęcam do zakupu publikacji: Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne Anna Czubała, Roman...
  Więcej
 • Dodano: 2020-04-10
  Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy oraz...
  Więcej
 • Dodano: 2020-03-31
  W dniu 31 marca 2020 r. odbyło się posiedzenia Rady Dydaktycznej Kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach....
  Więcej
 • Dodano: 2020-03-22
  Od 23.03.2020 r. rozpoczynamy ze studentami kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi pracę na platformie e-learningowej w ramach laboratorium:
  Więcej
 • Dodano: 2020-03-19
  Zgodnie z zaleceniami Władz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach informuję niniejszym o...
  Więcej
 • Dodano: 2020-03-17
  Od 16 marca 2020 r. realizowane są zajęcia zdalne w postaci webinariów. Już ponad 200 osób zapoznało się z treścią materiałów szkoleniowym, a blisko 60 osób wzięło udział w ćwiczeniach zdalnych i...
  Więcej
 • Dodano: 2020-03-15
    Zapraszam studentów kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi do udziału w webinariach, które pozwolą na realizację zajęć wykładowych oraz ćwiczeniowych przy wykorzystaniu nowych...
  Więcej
 • Dodano: 2019-12-24
           
  Więcej
 • Dodano: 2019-11-29
     
  Więcej
 • Dodano: 2019-11-22
           
  Więcej
 • Dodano: 2019-11-17
     
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-23
           
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-16
   
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-16
     
  Więcej
 • Dodano: 2019-10-04
  Mam ogromny zaszczyt poinformować, iż praca licencjacka pt. „Wpływ...
  Więcej
 • Dodano: 2019-09-09
  Studenckie Koło Naukowe "Progres" ma  swój pierwszy sukces na koncie, a to za sprawą aktywności p. Patrycji Posiłek, która wzięła udział w interdyscyplinarnej konferencji ...
  Więcej
 • Dodano: 2019-06-19
  Praca w Kole Naukowym to wysiłek intelektualny, ale również fajna zabawa i relaks. Ostanie spotkanie Członków...
  Więcej
 • Dodano: 2019-04-16
  Ciekawość świata, odkrywanie meandrów nauki i chęć praktycznego zastosowania wiedzy pozyskanej podczas wykładów skutkowała połączeniem sił dydaktyków oraz studentów, w czego...
  Więcej
 • Dodano: 2018-12-11
  Mam ogromny zaszczyt poinformować, że praca licencjacka mojego Dyplomanta - p. Adama Orawskiego została we fragmentach opublikowana przez NETWORK MAGAZYN - jedyne w...
  Więcej
 • Dodano: 2018-11-16
  We wrześniu 2018 r. ruszyła kolejna edycja wielkiej akcji edukacyjnej „Dziennika Zachodniego” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia...
  Więcej


2013-2015

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dyplom doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

2003-2005

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Dyplom magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing w specjalności Komunikacja Marketingowa i Public Relations

2000-2003

Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Dyplom licencjata na kierunku Zarządzanie i Marketing w specjalności Komunikacja Marketingowa i Public Relations

1996-2000

Klasa o profilu matematyczno-informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ROK I
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR I
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Zarządzania - ćwiczenia
Zobacz materiały
ROK I
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - SEMESTR I
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Ekonomia - ćwiczenia.
Zobacz materiały
ROK I
PRAKTYKI STUDENCKIE (X 2019) - SEMESTR II
W dziale znajdują się dokumenty dot. praktyk studenckich przeznaczone dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w paździeniku 2019 r.
Zobacz materiały
ROK I/II
Podstawy Marketingu Wykład- Studia S
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Marketingu - wykład dla studentów studiów stacjonarnych. UWAGA: Egzamin - Podstawy Marketingu - termin poprawkowy - Studia stacjonarne: Platforma Microsoft Teams, 21.09.2020 r. (pon.), godz. 10:00.
Zobacz materiały
ROK I/II
Podstawy Marketingu Ćwiczenia - Studia S
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Marketingu - ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych. UWAGA: Treść zadań do realizacji z ćwiczeń (dot. tylko osób, które nie uzyskały zaliczenia w I terminie z ćwiczeń) zostaną opublikowane na www.angelika.pabian.pl (w dniu 9.09.2020 r.) w sekcji ćwiczeń.
Zobacz materiały
ROK I/II
Podstawy Marketingu - wykład NS
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Marketingu - wykład dla studentów studiów niestacjonarnych.UWAGA: Egzamin - Podstawy Marketingu - termin poprawkowy Studia niestacjonarne: Platforma Microsoft Teams, 20.09.2020 r.(nd)
Zobacz materiały
ROK II
Nowe Media w Praktyce Zarządzania
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Nowe Media w Praktyce Zarządzania dla studentów stacjonarmych (ozn. Studia S) i niestacjonarnych (ozn. Studia NS).
Zobacz materiały
ROK I/II
Podstawy Marketingu - ćwiczenia NS
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Marketingu - ćwiczenia dla studentów studiów niestacjonarnych. UWAGA: Treść zadań do realizacji z ćwiczeń (dot. tylko osób, które nie uzyskały zaliczenia w I terminie z ćwiczeń) zostaną opublikowane na www.angelika.pabian.pl (w dniu 9.09.2020 r.) w sekcji ćwiczeń.
Zobacz materiały
ROK III
Procesy Informacyjne w Zarządzaniu_NS
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Procesy Informacyjne w Zarządzaniu dedykowane studentom studiów niestacjonarnych. UWAGA: Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z modułu, proszone są o kontakt mailowy 9.09.2020 r. celem ustalenia zadań do realizacji. Rozwiązania zadań należy złożyć w dniu zaliczenia poprawkowego wyznaczonego w harmonogramie sesji poprawkowej.
Zobacz materiały
ROK II
Nowe Media w Praktyce Zarządzania_NS
ROK III
Procesy Informacyjne w Zarządzaniu
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne z przedmiotu Procesy Informacyjne w Zarządzaniu dedykowane studentom studiów stacjonarnych. UWAGA: Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z modułu, proszone są o kontakt mailowy 9.09.2020 r. celem ustalenia zadań do realizacji. Rozwiązania zadań należy złożyć w dniu zaliczenia poprawkowego wyznaczonego w harmonogramie sesji poprawkowej.
Zobacz materiały
ROK II
Prezentacje-S
W dziale umieszczono prezentacje mini-wykładów przygotowane przez studentów dot. nowych mediów.
Zobacz materiały
ROK III
Interakcja człowieka z systemami inf._S
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne dla studentów stacjonarnych z przedmiotu Interakcja człowieka z systemami informatycznymi. UWAGA: Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z modułu, proszone są o kontakt mailowy 9.09.2020 r. celem ustalenia zadań do realizacji. Rozwiązania zadań należy złożyć w dniu zaliczenia poprawkowego wyznaczonego w harmonogramie sesji poprawkowej.
Zobacz materiały
ROK III
Interakcja człowieka z systemami inf._NS
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne dla studentów niestacjonarnych z przedmiotu Interakcja człowieka z systemami informatycznymi. UWAGA: Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z modułu, proszone są o kontakt mailowy 9.09.2020 r. celem ustalenia zadań do realizacji. Rozwiązania zadań należy złożyć w dniu zaliczenia poprawkowego wyznaczonego w harmonogramie sesji poprawkowej.
Zobacz materiały
ROK III
SPSS
Zobacz materiały
ROK III
Marketing w sporcie
Zobacz materiały
ROK II i III
PRAKTYKI STUDENCKIE - SEMESTR IV ORAZ VI
W dziale znajdują się dokumenty dot. praktyk studenckich przeznaczone dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie przed październikiem 2019 r.
Zobacz materiały
ROK III
PR_S
Dział poświęcony jest tematyce z zakresu Public Relations (studia stacjonarne). Pierwszy wykład - 14.10.2020 r. (godz. 13:45-15:15) - zapraszam na Platformę Microsoft Teams.
Zobacz materiały
ROK III
PR_NS
Dział poświęcony jest tematyce z zakresu Public Relations (studia niestacjonarne).
Zobacz materiały
ROK III
Badania marketingowe
W dziale można znaleźć materiały dla studentów stacjonarnych z przedmiotu Badania Marketingowe.
Zobacz materiały
ROK III
SEMINARIUM DYPLOMOWE - SEMESTR V oraz VI
Kolejne zajęcia seminaryjne dla studentów studiów niestacjonarnych zaplanowano na dzień 8.11.2020 r. (godz. 8:30 - 7h lekcyjnych). Prace proszę nadesłać do dn. 7.11.2020 r. na skrzynkę mailową. Zajęcia odbędą się na Platformie Microsoft Teams. Seminarium jest obowiązkowe.
Zobacz materiały
ROK III
Egzamin dyplomowy
Zobacz materiały
ROK III
EXCEL_S
W dziale można znaleźć materiały ćwiczeniowe na zajęcia laboratoryjne dla studentów stacjonarnych z przedmiotu Analiza danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego UWAGA: Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z modułu, proszone są o kontakt mailowy 9.09.2020 r. celem ustalenia zadań do realizacji. Rozwiązania zadań należy złożyć w dniu zaliczenia poprawkowego wyznaczonego w harmonogramie sesji poprawkowej.
Zobacz materiały
ROK III
Excel_NS
W dziale można znaleźć materiały ćwiczeniowe na zajęcia laboratoryjne dla studentów niestacjonarnych z przedmiotu Analiza danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. UWAGA: Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z modułu, proszone są o kontakt mailowy 9.09.2020 r. celem ustalenia zadań do realizacji. Rozwiązania zadań należy złożyć w dniu zaliczenia poprawkowego wyznaczonego w harmonogramie sesji poprawkowej.
Zobacz materiały
ROK I
MATERIAŁY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W dziale można znaleźć materiały dydaktyczne przeznaczone dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Data Scientists.
Zobacz materiały
ROK I-III
Koło Naukowe
Zobacz materiały
ROK IV-VI
Oferty
W dziale znajdują się materiały ćwiczeniowe na warsztaty praktyk.
Zobacz materiały
ROK I-III
Koło Naukowe - fb
https://www.focus.pl/quiz/psychotest-jaki-jest-twoj-dominujacy-zmysl
Zobacz materiały
ROK 2020
Kursy Otwarte UŚ
W dziale można znaleźć materiały na kurs "Marketing w niestandardowym wydaniu".
Zobacz materiały
ROK 2020
DORO
Zobacz materiały